Euro-Medico

Specjalista Psychiatrii

Dr.Hab. Med. Ewa Alicja Ogłodek

Specjalista medycyny rodzinnej, lekarz certyfikowany elektroencefalografii (EEG)

kontakt

Schizofrenia

Objawy schizofrenii można podzielić na kilka rodzajów:

  1. Objawy pozytywne (wytwórcze) – omamy i urojenia

Nazwa „objawy pozytywne” nie oznacza oznacza ich pozytywnego wpływu na funkcjonowanie chorego, ale obecność u chorego urojeń lub omamów.

Niektóre sądy ludzi ze schizofrenią mogą mieć charakter UROJEŃ np. mogą oni wierzyć, że inni ludzie znają ich myśli, śledzą ich, spiskują przeciwko nim albo kontrolują ich myśli lub zachowania. Inni uważają, że są truci poprzez dosypanie trucizny czy narkotyku do pokarmu lub napojów. Jeszcze inni mają urojenia o treści religijnej, czują się prześladowani przez szatana i poszukują kontaktu z egzorcystą lub uważają, że są wybrani przez Boga do pełnienia misji w świecie. Czasem mają oni wrażenie, iż są „osaczeni przez innych”. Innym razem próbują przekonywać rodzinę, że ludzie są źle do nich nastawieni albo ich szykanują. Początkowo sądy te mogą wydawać się prawdziwe. Z czasem dopiero otoczenie widzi, że te podejrzenia zgłaszane przez chorego nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i chory coraz bardziej izoluje się od ludzi.

Czasami ludzie ze schizofrenią mogą słyszeć dziwne głosy (mieć OMAMY SŁUCHOWE), których inni ludzie nie słyszą. Zazwyczaj te głosy mówią coś negatywnego o tych chorych, coś im nakazują lub zabraniają. Chory często poddaje się tym głosom, spełniając ich polecenia, lub usiłuje się przed nimi bronić, np. poprzez włączenie głośnej muzyki lub zatykanie uszy. Osoby cierpiące na schizofrenię mogą mieć inne rzadsze omamy, takie jak: OMAMY WZROKOWE (widzieć np. nierzeczywiste postacie), OMAMY WĘCHOWE (czuć dziwne zapachy np. spalania, gazu, OMAMY DOTYKOWE (mieć wrażenie że diabeł ich dotyka lub mrówki wędrują po ciele), OMAMY SMAKOWE (czuć zmieniony smak potraw). Czasami „głosy” namawiają pacjenta do odstawienia leków.

Pacjent, poddając się tym nakazom, odstawia leki bez konsultacji z lekarzem, co może spowodować pogorszenie i konieczność ponownej hospitalizacji.

  1. Objawy negatywne (ubytkowe)

Zblednięcie emocji i zobojętnienie emocjonalne

Schizofrenia może wyrażać się trudnościami w przeżywaniu i wyrażaniu swoich uczuć czy też rozumieniem uczuć innych. Osoby te stają się jakby emocjonalnie nieobecne, obojętne wobec swoich uczuć i innych, wycofują się z otoczenia i izolują w swoim świecie. Osoby te przestają pełnić swoje dawne role społeczne: nie angażują się w bycie rodzicem, uczniem, pracownikiem. Mają mniej energii życiowej, chęci do działania, czasami też mają trudności w zaczynaniu lub kończeniu niektórych czynności. Niektórych osoby ze schizofrenią tracą niechęć do mówienia – ich wypowiedzi stają się krótkie, bardzo konkretne, tracą charakter opisowy.

W schizofrenii pacjent zazwyczaj nie ma poczucia choroby, nie czuje więc motywacji do przyjmowania leków i przerywa leczenie, co może skutkować koniecznością hospitalizacji.

  1. Objawy afektywne

Osoby cierpiące na schizofrenię moga też doświadczać objawów depresyjnych. Chorzy mogą mieć uczucie przygnębienia, są ciągle zmęczeni, mają niskie poczucie swojej wartości, czują się niezrozumienie wśród bliskich i w całym społeczeństwie. Mogą też podejmować próby samobójcze.

  1. Objawy kognitywne (deficyty poznawcze)

U wielu ludzi chorujących na schizofrenię występują trudności z koncentracją i pamięcią, tj. zaburzenia uwagi, spowolnienie procesów myślowych, pamięci, zaburzenia postrzegania społecznego oraz anozognozja (brak świadomości choroby i zaprzeczanie jej). Osoba taka np. spędza wiele godzin nad jedną stroną czytanej książki.

Pacjent z deficytami poznawczymi wymaga wsparcia ze strony opiekuna. Ma to znaczenie np. w czasie wizyty psychiatrycznej. Pacjent może nie zrozumieć i nie zapamiętać, w jaki sposób powinien przyjmować leki, i po wyjściu z gabinetu nawet nie będzie wiedział, co powinien zrobić z receptą. Niewłaściwe przyjmowanie leków lub przerwanie ich stosowania może spowodować pogorszenie i konieczność hospitalizacji.

  1. Zaburzenia pamięci

Pacjent może zapominać o konieczności przyjmowania leków. Jest wtedy szczególnie narażony na nawrót psychozy. Już 10-dniowa przerwa w stosowaniu leków zwiększa dwukrotnie ryzyko hospitalizacji.

  1. Zaburzenia pamięci operacyjnej

Przy nasilonych zaburzeniach pamięci operacyjnej pacjent może mieć kłopoty z organizacją codziennych zajęć np. opłacaniem rachunków. Może to prowadzić również do zaburzenia „codziennych rutualnych czynności” takich jak mycie się czy jedzenie. Pacjent przestaje również sam kotrolować przyjmowanie leków. Pacjenci, ci mogą mieć duże kłopoty z przestrzeganiem zaleceń lekarskich i szybko przerywają leczenie, szczególnie wtedy gdy muszą przyjmować kilka razy dziennie różne leki. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc opiekunów.

  1. Objawy dezorganizacji psychicznej i ruchowej

Ludzie z objawami schizofrenii mogą mieć kłopoty z jasnym myśleniem, zrozumieniem tego, co mówią do nich inni. Ponadto ich komunikacja słowna staje się niezrozumiała dla otoczenia. W przebiegu schizofrenii mogą mieć również miejsce dziwne zachowania chorych, np. wykonywanie dziwacznych gestów, wystąpienie nagłego pobudzenia czy spowolnienia ruchowego.

Komu pomagam?

Specjalizuję się w całościowej, psychosomatycznej ocenie stanu zdrowia pacjenta.

więcej informacji

Pierwsza wizyta

Jak przygotować się do pierwszej wizyty? Jakie dokumenty ze sobą zabrać?

umów się

Cennik

Koszty wizyty, wydania zaświadczenia lekarskiego i dokumentacji medycznej.

więcej informacji